Vad kännetecknar er organisation?

Att lyckas med sin organisation grundar sig fortfarande att leva sitt syfte och sina värderingar, skapa tydliga mål och handlingsplaner. Organisationer som har ett emotionellt ägande och efterlever sin Strategiska Plattform är mera framgångsrika än de som inte gör det. Stressen bland ledare gör att det blir tunnelseende och Kahnemans forskning visar att det lätt skapas en skev verklighetsuppfattning, som kan skapa “tokiga beslut”. https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=sv

Jag tänkte att Sverige studien 2016 – även kan användas i idrottsrörelsen så varsågod att ta del. Den påvisar att vi trivs bättre på jobbet, men vi trivs inte med kulturen i landet för närvarande, den passningen går väl rakt in i riksdagshuset. För dig som ledare så är det dock fortfarande alarmerande resultat, OK vi börjar med det positiva i Sverigestudien visar att en positiv utveckling sker på arbetsplatserna. När svenskarna får lista vilka värderingar som präglar deras arbetsplatser är ord som lagarbete, ansvar och glädje vanligt förekommande.
Det allvarliga är att Sveriges arbetsplatser utmärker sig fortfarande med ett lågt kundfokus i jämförelse med andra länder, men i år klättrar kundrelaterade värderingar från plats 57 till plats 35. Har ni som idrottsförening en tydlig verksamhetsidé – är det så att klubben gagnar samhället, eller är det för vår “egen skull”.

Organisationer som präglas av positiva värderingar brukar rikta uppmärksamheten utåt, det kan vara en förklaring till att vi ser ett ökat fokus på kunden säger Emilie Widarsson, managementkonsult på Preera och analytiker på Sverigestudien.

Svenskt företagande är fortfarande på alarmerande låga nivåer avseende kundfokus, vilket borde vara en väckarklocka för ledningen i organisationen.

Sverigestudien visar också att värderingar som kan underlätta förändring är ovanliga på den genomsnittliga svenska arbetsplatsen.. Detta förhållningssätt är inte bra för svensk framtid. Vi lever i en vana “det fixar sig alltid”. Hela Europa är i gungning och Sverige kan lätt dras med i en nedåtgående spiral. Att organisationen blir tränade i Change management förefaller att vara en kritisk framgångsfaktor. Förändringar och utveckling med yttre påverkan som digitalisering och globalisering, innebär att ledarskapet behöver träna sin anpassningsförmåga och innovationsförmåga.

Modern organisation byggs dock i tradition – Först Why sedan What and How.

Lego var nere i dalen – men de hittade tillbaka, vad sägs om detta ljuvliga mission statement?

Lego Mission statement:

Our ultimate purpose is to inspire and develop children to think creatively, reason systematically and release their potential to shape their own future – experiencing the endless human possibility.

Fundera över hur ni kan öka ert kundfokus och därmed en bättre verkningsgrad.

See you

Coach Ryde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *