Sportchef Årsta AIK

I syfte att utveckla ungdomshandbollen i Årsta AIK så kommer jag att träda in rollen som Sportchef. Arbetet kommer att prioriteras enligt följande:

https://drive.google.com/file/d/1UmO3cIi034v_B_G6IsU0S8ynogIiXirq/view?usp=drivesdk

Huvudpunkter i uppdraget.

  1. Skapa sportslig strategi för ungdomsavdelningen med fokus på förutsättningar att lyfta handbollen mot 2026 
  2. Strukturera upp tävlingsverksamheten – mål – prioriteringar och val, tex vilka spelare spelar var utifrån tävlingsform på ungdomsnivå 
  3. Förändring i träningsformerna kopplat till antal träningstimmar som klubben förfogar över – högre nyttjandegrad av kvm/timme och antal spelare (specifikt projekt där styrelsen avsätter representant)
  4. Bidra till att rekrytera rätt tränare till rätt lag 
  5. Stödja seniorledarna i att säkerställa en stabilt resultat i innevarande säsong
  6. Starta ledarutvecklingsprogram – leda sig själv – leda individ – leda team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *