Effektfullt ledarskap


Varför gör inte ledare det som de skall göra?

#Ledarfilosofi

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är inte medvetna om sitt eget agerande. Efter många år som konsult så tror jag mig ha bevis för att ledare faktiskt inte är klara över vilket uppdrag som de har på arbetsplatsen. Det blandas friskt i uppfattningen om sin roll, att vara kompis, arbetsledare, kollega, vi leder tillsammans etc. En tydlig uppdragsbeskrivning som består av 3 frågor och bör besvaras kvalitativt. 1) Vad ledaren skall göra. 2) För och åt vem. 3) VARFÖR rollen existerar är fundamentalt. Genom att säkerställa att det finns en balans mellan ansvar och befogenhet kopplat till rollen så har organisationen riggat en bra förutsättning för ledaren att agerar.

Men vad är det då som händer på arbetsplatsen? Ja det visar sig att ledarskapet inte gör det som de bör göra.
Vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har det på medarbetarna?
Ledare som har blivit observerade på arbetsplatsen gödslar med felaktiga beteenden. Att prata om sig själv, att prata om hur det har varit och att lägga tid på sociala sammanhang ger inte någon effektfullt verksamhet. Det visar sig nämligen i Elvnäs forskning att det är vad ledaren gör.

Vad innebär det egentligen att vara arbetsledande? Att förstå vad som driver människor och beteenden är centralt för att som ledare skapa motivation, engagemang och delaktighet. Det effektfulla ledarskapet utvecklar arbetet på ett hållbart sätt tillsammans med medarbetarna som får allt bättre förutsättningar att göra sina arbeten självständigt.

Som det ofta är idag…

Din inre sanning, den bild du har av dig själv, dina medarbetare och ditt uppdrag – stämmer inte alltid med verkligheten

När ledare ska beskriva vad de gjort i en arbetsledande situation så hamnar de alltid väldigt långt från vad de verkligen gjort

”Vi strösslarmed cirka 25  000 beteen­den utan att riktigt ha koll på vilka vi använder och hur det påverkar medarbetarna”

”Ledarskap sker oftast oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent”

Ledare gör mycket som inte leder till någon som helst påverkan på andra

 • Som det ofta är idag:
 • Otydlighet i uppdrag, roll och ansvar
 • Otydlighet i mål
 • Otydlighet i måluppfyllnad
 • Otydlighet i nedbrytning av mål till dagliga aktiviteter
 • Otydlighet i tidsanvändning
 • Otydlighet i veckostrukturer
 • Otydlighet i val av forum, möten och avstämningar
 • Otydlighet i syfte, beslut, instruktioner och innehåll i dessa
 • Otydlighet i vilka beteenden som ledare och medarbetare skall använda för att effektivt nå mål och syfte

Som det ofta är idag på arbetsplatsen:

Medarbetarna uttrycker behov av fler möten med ledaren
Mötesforum skapas
Sen väljer ledare och medarbetare att inte vara förberedda och inte genomföra eller styra mötet så att det blir bra
Eftersom mötet inte genomförs bra och därför inte känns meningsfullt beslutas att lägga ner mötet

När ledare aktivt börjar arbeta med sina formella mötesforum,
är det slående att orsaken till att de inte uppskattar dem,
nästan alltid har att göra med att de själva inte leder dem bra

8 steg till förbättrat ledarskap

 • Tydliggör ledarens uppdrag
 • Tydliggör ledarens mål och bryt ner dessa mål till dagliga aktiviteter
 • Observera ledarens tidsanvändning
 • Förbättra eller introducera veckostrukturer åt ledaren
 • Studera i vilka forum ledaren utövar ledarskap
 • Studera innehållet i dessa forum
 • Ändra innehållet i dessa forum

Lycka till med att förändra ditt eller annan ledares vardagsbeteende för att skapa en effektfull vardag. Nästa blogg kommer att handla om 360 mätning FARAX, ett sätt att faktiskt upptäcka om du leder verksamheten med effekt i vardagen, samt om det finns strategisk kompetens hos dig. Spännande mars månad väntar för Coach Ryde

all the best / Tomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *