Att leda förändring

Hur ofta får jag inte höra att förändring är svårt och det tar tid?

Att utveckla ledarens och spelarens förmåga att förändra och utveckla på kort tid.

EM i handboll för herrar var en stor uppvisning i att hantera förändring eller inte.. Sverige som startade mindre bra men som tog tag i sin värdegrund RÖST vid flera tillfälle och fixade ett EM-Silver, trots flertal skador och sjukdomar på centrala spelare.
Island som försvann som en raket ut i rymden, och favoriterna Danmark som helt plötsligt tappade momentum och slutade utan medalj.

Spaniens förändringsprocess i finalen – under pågående match var imponerande och häftig att uppleva.

Vad är det då som händer med det mentala tillståndet, när vi går från hög prestation till låg prestation inom loppet av några dagar? Kan det vara så att individen passerar nöjdhetstillståndet och inte uppfattar att de startar med att censurera sitt eget tillstånd, och möjligheten att uppnå inspirationstillståndet har passerat. Först när det medvetna självcensurstillståndet uppstår kan det bli möjligt att få tag i förändringsprocessen genom empati och medvetna val


Förändringens fyra rum som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Företaget Förändringens fyra rum tillhandahåller praktiska analysinstrument, modeller och verktyg som används till individ, grupp som verksamhetsutveckling.

Vi behöver tro och kunskap för att kunna hantera förändring på ett effektivt sätt. Vi behöver veta något om människors grundläggande behov, och förutsättningar att hantera förändring, såväl i omfattning som i hastighet, och ha en gemensam förståelse för nuläget.

Förändringsledning handlar till stor del om att förstå hur människor fungerar för att kunna realisera planer och aktiviteter.
Två av hörnstenarna som jag använder i mina utvecklingsprocesser för identifikation och lärande till mina kunder är Farax 360 och förändringens fyra rum.

Det handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för dialog om utveckling av både det individuella ledarskapet och den verksamheten ledaren är ansvarig för.
Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger en värdefull information om organisationens totala ledarsituation, som ligger till grund för ledarstrategiska diskussioner och beslut kring organisationens strategi för kompetensutveckling

Farax 360° vilar på PhD Jouko Arvonens och Professor Göran Ekvalls forskning kring ledarbeteenden. Verksamhetens effektivitet påverkas av vilken huvudsaklig ledarprofil och inriktning han eller hon har.

Grunden till förståelse i förändringsarbete grundar sig på Leading Change, Why Transformation Efforts Fail by John P. Kotter. Sammanfattningen ser ut enligt följande:

Eight Steps to Transforming Your Organization
1 Establishing a Sense of Urgency
Examining market and competitive realities
Identifying and discussing crises,potential crises,or major opportunities

2 Forming a Powerful Guiding Coalition
Assembling agroup with enough power to lead the change effort
Encouraging the group to work together as a team

3 Creating a Vision
Creating a vision to help direct the change effort
Developing strategies for achieving that vision

4 Communicating the Vision
Using every vehicle possible to communicate the new vision and strategies
Teaching new behaviors by the example of the guiding coalition

5 Empowering Others to Act on the Vision
Getting rid of obstacles to change
Changing systems or structures that seriously undermine the vision
Encouraging risk taking and nontraditional ideas, activities, and actions

6 Planning for and Creating Short-Term Wins
Planning for visible performance improvements
Creating those improvements
Recognizing and rewarding employees involved in the improvements

7 Consolidating Improvements and Producing Still More Change
Using increased credibility to change systems,structures,and policies that don’t fit the vision
Hiring, promoting, and developing employees who can implement the vision
Reinvigorating the process with new projects,themes,and change agents

8 Institutionalizing New Approaches
Articulating the connections between the new behaviors and corporate success
Developing themeans to ensure leadership development and succession

Lycka till där ute med snabbt och effektivt förändringsarbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *