Tjänster och erbjudande

Business, Sport och Kultur, any human activity – my way is about “Coaching”

Jag fokuserar på förflyttningar och utveckling av verksamhetens prestationskultur och långsiktiga resultat, framförallt fokus på individens förutsättningar och förmåga. Genom att att tydliggöra organisationens uppdrag/verksamhetsidé, värdegrund, vision och en övergripande beskrivning om hur vi skall ta oss dit, så kan resan börja. För förflyttningen handlar om DIG!

Jag möjliggör framgång genom att utveckla det personliga ledarskapet och individers emotionella kapacitet. Tillsammans utvecklar vi en ledar och medarbetarkultur som exceptionellt bra. Det är tillsammans i teamet som vi kan prestera bättre än vad individen kan göra själv. Jag arbetar med att bygga och utveckla högpresterande team,  för samverkan är effektfullt.

Mitt sätt att åstadkomma detta är genom att använda forskningsbaserade verktyg och väl definierade kommunikativa processer. Coaching är ett verktyg för förändringsarbete.Det är klientens agenda som är manus och jag som coach bortser från eget syfte och mål med kommunikationen. Det handlar om att du skall utvecklas och få ett lärande för livet.  Coachingen vilar på den goda intentionen och att tillstånd är den avgörande faktorn för prestation. Mitt förhållningssätt i coachingen bygger på att bidra till andra människor genom  respekt, lyssnande samt att ställa rätt frågor.

Business och sport/kultur coaching är väldigt likt, skillnaden är att sport och kulturutövaren visar upp sin prestation för allmänheten och blir bedömd och får återkoppling på sin prestation av de som blir underhållna. Oavsett ram, så handlar det om att skapa Empowerment!

Jag är uppvuxen i idrotten, det är centralt att kunna mäta resultaten av insatsen. Mätning på kultur, team, ledarskap och utvalda KPI:er är ”the way to do it”

Jag tror att det EQ utvecklingen som ger effekt – tillstånd smittar!

Jag är Master certifierad i NLP, EQ handledare i Roche Martin systemet samt är Human Element handledare och har behörighet för att genomföra beteende och drivkraftsanalyser i TTI-systemet.