Bättre för fler

https://www.expressen.se/sport/foreningsliv/brand-studio/folkspel/pa-planen-ar-det-jamstalld–men-utanfor-finns-mycket-att-gora/

Sericas processer säkerställer att kunden får arbeta både med medvetna och omedvetna sanningar o beteendemönster för att bli hållbara över tid.

Hur människor fattar beslut är väldigt spännande i sig, men det är inte alltid vi får med allas kunskaper och erfarenheter in i beslutsfattandet. Vi kanske inte är medvetna om våra egna valda sanningar om hur vi ser tillvaron, även om vi kan se det hos andra.

Så låt säga att detta stämmer, att vi har ett antal tankar som gör att vi filtrerar bort och tolkar information utifrån t.ex vad vi redan vet eller anser. Vi ger inte den nya kunskapen en chans, vi lägger omedelbart in den nya informationen i en mental kontext vi är bekanta med. Det här får stora konsekvenser i de beslut vi fattar i livet. Så det är väl värt att lägga tid på att lära känna sig själv och bli bättre på att förstå hur och varför vi tolkar information på ett visst sätt.

Detta är ett exempel på kognitiva bias som kanske styr våra val och beslut: Konfirmationsbias = Vi tar bara in den information som stödjer våra förutfattade meningar. När vi tittar på utfallet tex i en medarbetarundersökning så väljer vi enbart ut kontext av det som går i linje med vad vi redan har bestämt oss för att tycka. 

Emme Adebo beskriver i artikeln bland annat en effekt av vår utvecklingsprocess som gagnar jämställdhet, mångfald, utveckling och förutsättningar för prestation över tid. 

Alla liv räknas – vi ses! Tomas